Posts

class 4/19/2020

class 4/12/2020

class(4/5/2020)

class: 3/29/2020

Image
1, Review and practice
Quizlet:https://quizlet.com/497626347/flashcards

2, follow YouTube to study Chinese 

I Love My Family:  https://www.youtube.com/watch?v=T8ifz5QWOOk

Family member:https://www.youtube.com/watch?v=MdqOaOxLxec

https://www.youtube.com/watch?v=dSIJyAupb3Y
3, Review Chinese Ping Yin

class:3/22/2020

class 17(3/1/2020)

What we learning Today:

1,To review pinyin ( 拼音)

an en in un ü n https://www.youtube.com/watch?v=ntNtosjQ2uQ 2,Review Character

山shān 三sān 籃球lánqiú 藍色lánsè 扇子shànzǐ 男孩nánhái 女孩nǚhái 門mén 拼音pīn yīn 鄰居lín jū 今天jīntiān 孙子